SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

  • image
Previous Next

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/
Wniosek rekrutacyjny i załączniki 
Terminy rekrutacji uzupełniającej:

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 czerwca 2020 r. do 8 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 12.00
3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 25 czerwca do godz. 15.00.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia). do 29 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

W rekrutacji uzupełniającej, oprócz kandydatów mieszkających w Białymstoku, o przyjęcie dzieci do przedszkola mogą ubiegać się rodzice mieszkający poza naszym miastem.
Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/. Wydrukowane i podpisane wnioski o przyjęcie dziecka składa się wyłącznie w placówce pierwszego wyboru. Dokumenty mogą zostać złożone bezpośrednio w placówce (do skrzynki) lub przesłane jako skan. Potwierdzenie złożenia dokumentów rodzice otrzymają na adres e-mail wpisany we wniosku.
Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2020/2021 oraz lista placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej znajdują się w zakładce Edukacja/Rekrutacja.

as amm

facebook

kompet

szkola-pamieta

talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

szkola14005

 

szkola15006

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub