SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

  • image
Previous Next

Ważne informacje – Egzaminy ósmoklasisty

1. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem i procedurami zamieszczonymi na stronie CKE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
2. W egzaminie biorą udział uczniowie zdrowi, bez oznak choroby zakaźnej.

3. Rodzice nie mogą wejść na teren szkoły.
4. Uczniowie przychodzą do szkoły od godz. 8:00 do 8:15 (najpóźniej). Uczniów obowiązuje strój galowy.
5. Uczniowie przed wejściem do szkoły i w czasie przebywania w szkole muszą pamiętać o zachowywaniu dystansu społecznego minimum 1,5 m.
6. Egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbędą się na hali sportowej. Egzamin z języka niemieckiego przeprowadzony zostanie w sali 36, a języka rosyjskiego w sali 38.
7. Uczniowie klasy VIII A wchodzą do szkoły wejściem od ul. Sandomierskiej i korytarzem przechodzą do holu przy hali sportowej.
8. Uczniowie klasy VIII B wchodzą do szkoły wejściem z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ul. Jesiennej i korytarzem obok sali gimnastycznej przechodzą do holu przy hali sportowej.
9. Uczniowie na teren szkoły wchodzą w maseczkach (zakryte usta i nos), po wejściu muszą zdezynfekować ręce. Uczniowie, którzy nie mogą ze względów zdrowotnych zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego.
10. Uczniowie po wejściu do szkoły mogą skorzystać z szafek w szatni, gdzie pozostawiają wszystkie swoje rzeczy. Telefony komórkowe przyniesione na teren szkoły muszą być wyłączone! Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych Nie należy przynosić żadnych książek czy maskotek.
11. Uczniowie do sali egzaminacyjnej wnoszą własne materiały piśmiennicze (2-3 czarne długopisy), linijkę (matematyka), ważną legitymację szkolną, chusteczki higieniczne, małą, niegazowaną wodę mineralną. Butelkę z wodą należy postawić na podłodze przy stole.
12. W holu przed salą egzaminacyjną uczniowie otrzymają koperty z kodami kreskowymi (naklejki na arkusz egzaminacyjny) i paskiem kodowym (do prawidłowego zakodowania pracy). Ponadto przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego wylosuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
13. O godz. 9.00 w dniach 16 – 18.06.2020 r. rozpocznie się egzamin ósmoklasisty.
• 16.06.2020 r. (wtorek) – język polski (120 min.)
• 17.06.2020 r. (środa) - matematyka (100 min.)
• 18.06.2020 r. (czwartek) – język obcy nowożytny (90 min.)
Uczniowie mający dostosowania na egzaminie piszą odpowiednio dłużej (Komunikat o dostosowaniach na egzaminie 2020 – na stronie CKE)
14. Po rozpoczęciu pracy z zestawem w sali egzaminacyjnej uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni na egzamin.
15. W ostatnim dniu egzaminu – 18.06.2020 r. – po zakończonym egzaminie uczniowie klas VIII zabierają swoje rzeczy z szafek w szatni, a kluczyki zostawiają w drzwiczkach.

Przeczytaj również, to też ważne:
Wytyczne MEN, GIS i MZ dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

egzamin

as amm

facebook

kompet

szkola-pamieta

talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

szkola14005

 

szkola15006

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub