SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

ogłoszenia su sp

 Rok szkolny 2019/2020

 

Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego

 

poniedziałek 11.30 sala 38

 

Dzień bez pracy domowej

 

W tym tygodniu 30.09-4.10.2019

 

środa (2.10)

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Zebrania Samorządu Uczniowskiego

wtorek godz.12.30

sala 32

 

 

 WYNIKI WYBORÓW do RADY SAMORZĄDU UCZNUIOWSKIEGO

 

PREZYDENT Maciej Szczepkowski

 

ZASTĘPCA Jakub Olaf Karabowicz

 

SKARBNIK Oliwia Gromyko

 

 

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH I SEMESTR

 Wyniki zbiórki makulatury

Szkoła Podstawowa nr 8

Klasa ,,O" 121 kg
Klasa I a 415 kg
Klasa I b 72 kg
Klasa I c 23,5 kg
Klasa II a 260 kg
Klasa III a 39 kg
Klasa III b 20,5 kg
Klasa III c 80,5 kg
Klasa III d 24,9 kg
Klasa IV a 1271 kg
Klasa IV b 111 kg
Klasa IV c 127 kg
Klasa V a 615 kg
Klasa V b 225 kg
Klasa VI a 1239 kg
Klasa VI b 197 kg

 

I miejsce klasa IV A
II miejsce klasa VI A
III miejsce klasa V A

 

Indywidualnie:
I miejsce Dawid Rauba IV A (455 kg)
II miejsce Jan Bochenek IV A ( 368 kg)
III miejsce Julia Kiryluk VI A (347 kg)

 

 

 

Wyniki zbiórki nakrętek plastikowych
Szkoła Podstawowa nr 8

 

Klasa ,,O" 10,5 kg
Klasa I a 27 kg
Klasa I b 6,4 kg
Klasa I c 6 kg
Klasa II a 22,5 kg
Klasa III a 16 kg
Klasa III b 4,17 kg
Klasa III c 25 kg
Klasa III d 8 kg
Klasa IV a 77,3 kg
Klasa IV b 49 kg
Klasa IV c 18,7 kg
Klasa V a 41 kg
Klasa V b 175 kg
Klasa VI a 27,7 kg
Klasa VI b 13.3 kg

 

I miejsce klasa V B
II miejsce klasa IV A
III miejsce klasa IV B

 

Indywidualnie:

I miejsce Miłosz Pieńczak V B (125,5 kg)
II miejsce Maria Silwanowicz I A (24 kg)
III miejsce Aleksandra Kryńska IV A (20 kg)

 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ

ZBIERANIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

CEL AKCJI:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców;
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych;
 • pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci;
 • uwrażliwianie młodzieży na los chorych dzieci;
 • rozwijanie empatii i tolerancji;
 • kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży;
 • popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych;

image014

REGULAMIN ZBIÓRKI:

 • Przedmiotem akcji jest zbiórka surowców wtórnych – plastikowych nakrętek.
 • Zbieramy nakrętki z: butelek po napojach, sokach, pojemników po chemii gospodarczej (np. płynie do mycia naczyń, kosmetykach itp.)
 • Nie zbieramy nakrętek: metalowych (np. nakrętek po Kubusiach, itp.); z butelek po olejach i smarach; z butelek po środkach owadobójczych; z pojemników po farbie i lakierach.
 • Udział w akcji biorą wszystkie klasy.
 • Uczniowie przekazują zebrane surowce wtórne pani woźnej, która prowadzi dokumentację zbiórki.
 • Uczniowie przynoszą nakrętki w torebkach wraz z podpisem- imię ucznia oraz klasa. Torebki niepodpisane nie będą nagradzane punktami.
 • Odpowiedzialni za akcję nauczyciele przyznają uczniom odpowiednią ilość punktów: 1 kilogram-10 pkt
 • Uczniowie, którzy zbiorą największą ilość nakrętek zostaną nagrodzeni udziałem w jednodniowej wycieczce.

Opracowały:

Urszula Dziemian , Małgorzata Martyniak

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU

CELE ZBIÓRKI:

 • kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich rodziców;
 • uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych;
 • zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury;
 • zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru;
 • zapobieganie marnotrawstwu;
 • pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci;
 • uwrażliwianie młodzieży na los chorych dzieci;
 • rozwijanie empatii;
 • rozwijanie tolerancji;
 • kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży;
 • popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych;
 • ugruntowanie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami;

makulatura

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY

 • W zbiórce mogą brać udział uczniowie wszystkich klas.
 • Na makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
 • Na makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
 • Makulatura musi być związana sznurkiem (lub w kartonie) i opisana: imię, nazwisko, klasa. Ułatwi to rejestrowanie makulatury oraz prowadzenie statystyki zbiórki.
 • Makulatura dostarczana jest do pani woźnej , która prowadzi dokumentację zbiórki, a jej wyniki podaje do wiadomości co miesiąc.
 • Klasa, która zbierze najwięcej makulatury otrzyma nagrodę finansową.
 • Uczniowie którzy zbiorą największą ilość makulatury w rywalizacji indywidualnej wezmą udział w jednodniowej wycieczce.

ZASADY PUNKTACJI ZBIÓRKI MAKULATURY

 • Za każde przyniesione 10 kg makulatury uczeń otrzymuje 5 pkt.

Opracowały :

Urszula Dziemian, Małgorzata Martyniak